Dimensioni del testo

Carattere

Tema

Evidenzia versetti con note

Stai leggendo

NOVAVULGATA

Nova Vulgata

Capitoli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
BibbiaEDU-logo

Primus Paralipomenon

Nova Vulgata Torna al libro

CEI 1974

Nova Vulgata 27 27,1Filii autem Israel secundum numerum suum, principes familiarum, tribuni et centuriones et praefecti, qui ministrabant regi iuxta turmas suas ingredientes et egredientes per singulos menses in anno, unaquaeque turma viginti quattuor milia.
CEI 1974 1Cr27,1 Ecco i figli di Israele, secondo il loro numero, i capi dei casati, i capi di migliaia e di centinaia, i loro ufficiali al servizio del re, secondo le loro classi, delle quali una entrava e l`altra usciva, ogni mese, per tutti i mesi dell`anno. Ogni classe comprendeva ventiquattromila individui.
Nova Vulgata 27,2Primae turmae in primo mense Iesbaam praeerat filius Zabdiel, et sub eo viginti quattuor milia;
CEI 1974 1Cr27,2 Alla prima classe, in funzione nel primo mese, presiedeva Iasobeam figlio di Zabdiel; la sua classe era di ventiquattromila.
Nova Vulgata 27,3erat de filiis Phares princeps cunctorum principum in exercitu mense primo.
CEI 1974 1Cr27,3 Egli era dei discendenti di Perez ed era il capo di tutti gli ufficiali dell`esercito, per il primo mese.
Nova Vulgata Secundi mensis habebat turmam Dudi Ahohites, et sub eo viginti quattuor milia.
4 Post «Ahohites» TM «et divisio eius et Macelloth (ûmiqlôt cfr. 8,32) dux» probabiliter glossa: «quoad divisionem eius corruptio (nominis) ducis»; 11,12 enim nominatur Eleazar filius Dodo Ahohites. Gr omittit, sed habet in fine v. «duces virtutis (exercitus)»
CEI 1974 1Cr27,4 Alla classe del secondo mese presiedeva Dodo di Acoch; la sua classe era di ventiquattromila.
Nova Vulgata 27,5Dux quoque turmae tertiae in mense tertio erat Banaias filius Ioiadae sacerdotis, et in divisione sua viginti quattuor milia;
CEI 1974 1Cr27,5 Al terzo gruppo, per il terzo mese, presiedeva Benaià figlio di Ioiadà, sommo sacerdote; la sua classe era di ventiquattromila.
Nova Vulgata 27,6ipse est Banaias fortissimus inter triginta et super triginta; praeerat autem turmae ipsius Amizabad filius eius.
CEI 1974 1Cr27,6 Questo Benaià era un prode fra i Trenta e aveva il comando dei Trenta e della sua classe. Suo figlio era Ammizabàd.
Nova Vulgata 27,7Quartus, mense quarto, Asael frater Ioab et Zabadias filius eius post eum, et in turma eius viginti quattuor milia.
CEI 1974 1Cr27,7 Quarto, per il quarto mese, era Asaè l fratello di Ioab e, dopo di lui, Zebadia suo figlio; la sua classe era di ventiquattromila.
Nova Vulgata Quintus, mense quinto, princeps Samaoth Zaraita, et in turma eius viginti quattuor milia.
8 Zaraita - Lege cum Targ et Vg (cfr. vv. 11 et 13) hazzarḥî; TM hajjizraḥ
CEI 1974 1Cr27,8 Quinto, per il quinto mese, era l`ufficiale Samehut di Zerach; la sua classe era di ventiquattromila.
Nova Vulgata 27,9Sextus, mense sexto, Hira filius Acces Thecuites, et in turma eius viginti quattuor milia.
CEI 1974 1Cr27,9 Sesto, per il sesto mese, Ira, figlio di Ikkes di Tekoà; la sua classe era di ventiquattromila.
Nova Vulgata 27,10Septimus, mense septimo, Helles Phalonites de filiis Ephraim, et in turma eius viginti quattuor milia.
CEI 1974 1Cr27,10 Settimo, per il settimo mese, era Chelez di Pelon, dei discendenti di Efraim; la sua classe era di ventiquattromila.
Nova Vulgata 27,11Octavus, mense octavo, Sobbochai Husathites de stirpe Zara, et in turma eius viginti quattuor milia.
CEI 1974 1Cr27,11 Ottavo, per l`ottavo mese, era Sibbecài di Cusa, della famiglia degli Zerachiti; la sua classe era di ventiquattromila.
Nova Vulgata 27,12Nonus, mense nono, Abiezer Anathothites de filiis Beniamin, et in turma eius viginti quattuor milia.
CEI 1974 1Cr27,12 Nono, per il nono mese, era Abiè zer, il Beniaminita; la sua classe era di ventiquattromila.
Nova Vulgata 27,13Decimus, mense decimo, Maharai Netophathites de stirpe Zara, et in turma eius viginti quattuor milia.
CEI 1974 1Cr27,13 Decimo, per il decimo mese, era Marai di Netofa, appartenente agli Zerachiti; la sua classe era di ventiquattromila.
Nova Vulgata 27,14Undecimus, mense undecimo, Banaias Pharathonites de filiis Ephraim, et in turma eius viginti quattuor milia.
CEI 1974 1Cr27,14 Undecimo, per l`undecimo mese, era Benaià di Piraton, dei discendenti di Efraim; la sua classe era di ventiquattromila.
Nova Vulgata 27,15Duodecimus, mense duodecimo, Holdai Netophathites de stirpe Othoniel, et in turma eius viginti quattuor milia.

CEI 1974 1Cr27,15 Dodicesimo, per il dodicesimo mese, era Cheldai di Netofa, della stirpe di Otniel; la sua classe era di ventiquattromila.
Nova Vulgata
27,16Porro tribubus praeerant Israel: Rubenitis dux Eliezer filius Zechri; Simeonitis Saphatia filius Maacha;
CEI 1974 1Cr27,16 Riguardo alle tribù di Israele: sui Rubeniti presiedeva Eliezer figlio di Zikri; sulla tribù di Simeone, Sefatia figlio di Maaca;
Nova Vulgata 27,17Levitis Hasabias filius Camuel; Aaronitis Sadoc; 
CEI 1974 1Cr27,17 su quella di Levi, Casabia figlio di Kemuel; sugli Aronnidi, Zadòk;
Nova Vulgata 27,18Iudae Eliu de fratribus David; Issachar Amri filius Michael;
CEI 1974 1Cr27,18 su quella di Giuda, Eliu, dei fratelli di Davide; su quella di Issacar, Omri figlio di Michele;
Nova Vulgata 27,19Zabulon Iesmaias filius Abdiae; Nephthali Ierimoth filius Azriel;
CEI 1974 1Cr27,19 su quella di Zàbulon, Ismaia figlio di Abdia; su quella di Neftali, Ierimòt figlio di Azriel;
Nova Vulgata 27,20filiis Ephraim Osee filius Ozaziu; dimidio tribus Manasse Ioel filius Phadaiae;
CEI 1974 1Cr27,20 sugli Efraimiti, Osea figlio di Azazia; su metà della tribù di Manàsse, Gioele figlio di Pedaia;
Nova Vulgata 27,21et dimidio tribus Manasse in Galaad Iaddo filius Zachariae; Beniamin autem Iasiel filius Abner;
CEI 1974 1Cr27,21 su metà della tribù di Manàsse in Gàlaad, Iddo figlio di Zaccaria; su quella di Beniamino, Iaasiel figlio di Abner;
Nova Vulgata 27,22Dan vero Azareel filius Ieroham: hi principes tribuum Israel.
CEI 1974 1Cr27,22 su quella di Dan, Azarel figlio di Ierocam. Questi furono i capi delle tribù di Israele.
Nova Vulgata 27,23Noluit autem David numerare eos a viginti annis inferius, quia dixerat Dominus ut multiplicaret Israel quasi stellas caeli.
CEI 1974 1Cr27,23 Davide non fece il censimento di quelli al di sotto dei vent`anni, perché il Signore aveva detto che avrebbe moltiplicato Israele come le stelle del cielo.
Nova Vulgata Ioab filius Sarviae coeperat numerare nec complevit, quia super hoc ira irruerat in Israel, et idcirco numerus non est relatus in librum annalium regis David.

24 In librum - Lege cum Gr befer; TM «in numerum»
CEI 1974 1Cr27,24 Ioab figlio di Zeruià aveva cominciato il censimento, ma non lo terminò; proprio per esso si scatenò l`ira su Israele. Questo censimento non fu registrato nel libro delle Cronache del re Davide.
Nova Vulgata
27,25Super thesauros autem regis fuit Azmaveth filius Adiel; his autem thesauris, qui erant in regione, in urbibus et in vicis et in turribus praesidebat Ionathan filius Oziae.
CEI 1974 1Cr27,25 Sui tesori del re presiedeva Azmàvet figlio di Adiel; sui tesori che erano nella campagna, nelle città, nei villaggi e nelle torri presiedeva Giònata figlio di Uzzia.
Nova Vulgata 27,26Operi autem rustico et agricolis, qui exercebant terram, praeerat Ezri filius Chelub.
CEI 1974 1Cr27,26 Sugli operai agricoli, per la lavorazione del suolo, c`era Ezri figlio di Chelub.
Nova Vulgata 27,27Vinearumque cultoribus Semei Ramathites; cellis autem vinariis in vineis Zabdi Sephamatites.
CEI 1974 1Cr27,27 Alle vigne era addetto Simei di Rama; ai prodotti delle vigne depositati nelle cantine era addetto Zabdai di Sefàm.
Nova Vulgata 27,28Nam super oliveta et ficeta, quae erant in Sephela, Baalhanan Gederites; super apothecas autem olei Ioas.
CEI 1974 1Cr27,28 Agli oliveti e ai sicomòri, che erano nella Sefela, era addetto Baal-Canan di Ghedera; ai depositi di olio Ioas.
Nova Vulgata 27,29Porro armentis, quae pascebantur in Saron, praepositus fuit Setrai Saronites, et super boves in vallibus Saphat filius Adli.
CEI 1974 1Cr27,29 Agli armenti che pascolavano nella pianura di Saron era addetto il Saronita Sitri; agli armenti che pascolavano in altre valli Safat figlio di Adlai.
Nova Vulgata 27,30Super camelos vero Ubil Ismaelites, et super asinas Iehedeia Meronathites;
CEI 1974 1Cr27,30 Ai cammelli era addetto Obil, l`Ismaelita; alle asine Iecdaia di Meronot;
Nova Vulgata 27,31super oves quoque Iaziz Agarenus: omnes hi principes substantiae regis David.
CEI 1974 1Cr27,31 alle pecore Iaziu l`Agareno. Tutti costoro erano amministratori dei beni del re Davide.
Nova Vulgata
27,32Ionathan autem patruus David consiliarius, vir prudens et litteratus, ipse et Iahiel filius Hachamonitis erant cum filiis regis.
CEI 1974 1Cr27,32 Giònata, zio di Davide, era consigliere; uomo intelligente e scriba, egli insieme con Iechiel, figlio di Cakmonì, si occupava dei figli del re.
Nova Vulgata 27,33Achitophel etiam consiliarius regis, et Chusai Arachites amicus regis;
CEI 1974 1Cr27,33 Achitofel era consigliere del re; Cusai l`Arkita era amico del re.
Nova Vulgata 27,34post Achitophel fuit Ioiada filius Banaiae et Abiathar. Princeps autem exercitus regis erat Ioab.
CEI 1974 1Cr27,34 Ad Achitofel successero Ioiadà figlio di Benaià ed Ebiatàr; capo dell`esercito del re era Ioab.